Ručenie

Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s výkonom účtovnej činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov.

Poistná suma až do výšky 33.000,- EUR.

Tešíme sa na spoluprácu, v rámci ktorej Vám budeme môcť preukázať naše odborné služby.