Poradenské služby

Účtovný dozor a poradenstvo pri výkone účtovníckych a daňových prác vo Vašej firme v rámci riešenia informačného systému, poskytujeme odbornú pomoc pri:

  1. Výbere informačného systému, tak aby čo najlepšie vyhovoval Vaším požiadavkám a predovšetkým ekonomickej činnosti.
  2. Aplikácia informačného systému a zaškolenie užívateľov.
  3. Údržbu informačného systému

Zostavenie podkladov potrebných k získaniu podnikateľského úveru