Mzdy, personalistika

  • na základe splnomocnenia klienta zodpovednosť za ochranu osobných údajov
  • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o mimopracovných činnostiach
  • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov
  • spracovanie mesačných miezd vrátane súvisiacich výkazov do poisťovní
  • príprava prevodných príkazov pre úhradu miezd a odvodov
  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • mzdové listy a evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia